• dong tam

Từ ngày 15/7, người lao động được tạm trú trong khu công nghiệp
Thụy Bình - 08:30 03/06/2022
Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 35/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.
--Quảng cáo---