• đồng phục giá cao

Phụ huynh bức xúc đồng phục giá cao, trường giải thích "thuận mua vừa bán"?
Lê Cường - 06:27 09/10/2021
Một số phụ huynh Trường Tiểu học Hải Trung (Hải Hậu, Nam Định) đã bức xúc khi phải mua đồng phục giá cao gần gấp đôi so với bên ngoài.
--Quảng cáo---