--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Đội tàu biển Việt Nam chưa thể cạnh tranh tại thị trường quốc tế

HỒNG NHUNG - 09:00 26/11/2021

Trong tổng số hơn 1.000 tàu vận tải hàng hóa, có khoảng 800 tàu chở hàng tổng hợp, hàng rời từ 5.000GT trở xuống, số tàu trên 30.000GT chỉ có 13 tàu (tuổi trung bình khoảng 16,8 tuổi).

Đội tàu biển Việt Nam chưa thể cạnh tranh tại thị trường quốc tế

Theo dự thảo Đề án phát triển đội tàu vận tải biển quốc tế của Việt Nam đang được Cục Hàng hải VN lấy ý kiến, tính đến nay, đội tàu mang cờ quốc tịch Việt Nam có hơn 1.500 tàu, tổng dung tích khoảng 7,7 triệu GT và tổng trọng tải khoảng 12,7 triệu DWT.

Trong đó, đội tàu vận tải biển chuyên dụng có 1.043 tàu, chủ yếu là cỡ tàu nhỏ (dưới 5.000 GT) và cỡ tàu trung bình (5.000 - 10.000 GT).

Trong tổng số hơn 1.000 tàu vận tải hàng hóa có khoảng 800 tàu chở hàng tổng hợp, hàng rời từ 5.000GT trở xuống, số tàu trên 30.000GT chỉ có 13 tàu (tuổi trung bình khoảng 16,8 tuổi).

“Điều này cho thấy đội tàu biển Việt Nam chủ yếu phù hợp với thị trường vận chuyển hàng hóa ven biển nội địa hoặc quốc tế ngắn trong khu vực, chưa thể cạnh tranh tại thị trường vận chuyển quốc tế” – Cục Hàng hải VN cho biết.

Ngoài ra, cơ cấu đội tàu năm 2021 so với năm 2015 chưa có đột phá nhưng có sự dịch chuyển về loại tàu trong đội tàu vận tải của Việt Nam.

Sự dịch chuyển này theo hướng giảm tỷ lệ về số lượng của nhóm tàu hàng rời và tổng hợp, tăng tỷ lệ của nhóm tàu container (từ 2% lên 4%) với 39 tàu hiện có, tàu khách (từ 3% lên 6%) với 64 tàu; tàu chở khí hóa lỏng (từ 1% lên 2%) với 19 tàu và tàu chở dầu, khí hóa lỏng từ (11% lên 18%) với 187 tàu.

Tàu hàng tổng hợp và tàu hàng rời là loại tàu chủ yếu trong đội tàu vận tải biển của Việt Nam với tổng trọng tải chiếm tới 48% trên tổng trọng tải của cả đội tàu vận tải.


(0) Bình luận
Nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---