• doi moi sang tao

Đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên
PV - 15:31 20/07/2022
Khoa Ngoại ngữ là khoa đầu tiên của Trường Đại học Trưng Vương triển khai thỏa thuận hợp tác với Viện Quản trị sáng tạo (IIM) nhằm đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên, đặc biệt với khóa sinh viên mới năm học 2022 - 2023.
--Quảng cáo---