• doanh nghiep vua va nho

Doanh nghiệp vừa và nhỏ hụt hơi vì thiếu vốn
Hữu Thông - 08:30 14/12/2021
Trải qua đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 với nhiều tổn thất, giờ đây trong bối cảnh bình thường mới, các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TPHCM lại gặp khó trong việc tiếp cận nguồn vốn và chi phí tăng.
--Quảng cáo---