• Doanh nghiệp Đức

 Doanh nghiệp Đức chung tay cùng KH&ĐS xây trường tại rốn lũ Quảng Bình
TN (thực hiện) - 04:30 19/02/2021
Năm 2021 này, Eat Happy sẽ cùng KH&ĐS tài trợ 1 tỷ đồng xây dựng một trường tiểu học tại Quảng Bình. Trước đó, năm 2020, công ty cũng đã tài trợ xây cầu dân sinh tại bản Nậm Tẹ, Phương Tiến, Hà Giang.
--Quảng cáo---