• dieu chinh quy hoach su dung dat

5 địa phương điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 
Châu Nhi - 18:40 16/10/2019
Chính phủ vừa ban hành nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tại 5 địa phương, gồm Quảng Nam, Cà Mau, Bến Tre, Đà Nẵng, Hải Dương.
--Quảng cáo---