• dieu chinh quy hoach

Hà Nội: Kiểm soát chặt việc điều chỉnh quy hoạch
Thụy Bình - 14:38 21/07/2022
UBND TP Hà Nội chỉ đạo việc điều chỉnh quy hoạch phải được xem xét thận trọng, hạn chế thấp nhất việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch làm tăng mật độ dân cư so với quy hoạch được duyệt…
--Quảng cáo---