• điều chỉnh

Mở rộng phạm vi điều chỉnh đến tất cả các loại giao dịch điện tử
Hoàng Thiên - 10:00 02/08/2022
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Nghị quyết số 95/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2022.
--Quảng cáo---