• điều chỉnh nguyện vọng

Điểm chuẩn đại học có biến động khi tăng thêm 84.500 nguyện vọng sau thời gian điều chỉnh?
N.T - 18:05 11/09/2021
Theo các chuyên gia, điểm chuẩn đại học không chỉ phụ thuộc vào điểm thi của thí sinh, số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển mà còn phụ thuộc lớn vào dòng chảy thí sinh giữa các trường sau quá trình điều chỉnh nguyện vọng.
--Quảng cáo---