• dieu chinh cuc bo

Chấp thuận điều chỉnh cục bộ Bến cảng tổng hợp Cà Ná Ninh Thuận
Hoàng Hà - 08:45 29/04/2022
Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) chấp thuận chủ trương bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cục bộ bến cảng tổng hợp Cà Ná như đề nghị của UBND tỉnh Ninh Thuận.
--Quảng cáo---