• dien mat troi

Pin điện mặt trời hiệu suất kỷ lục giành cho các thiết bị không gian
Thái Bằng - 10:23 27/05/2022
Các nhà khoa học Mỹ phát triển thành công pin điện mặt trời hiệu suất kỳ lục bằng vật liệu III-V, sử dụng kỹ thuật “giếng lượng tử”. Pin được phát triển cho các thiết bị không gian vũ trụ.
--Quảng cáo---