• dien gio

Điện gió chỉ phát được một nửa công suất
Quốc Trọng - 14:51 06/06/2022
Thông tin từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0), trong tháng 4 và 5 vừa qua, công suất điện gió toàn quốc không quá 2.000 MW (tức là 50% so với tổng công suất lắp đặt)
--Quảng cáo---