• điểm dừng xe buýt

Hà Nội bổ sung hơn 2.500 điểm dừng xe buýt
Quốc Trọng - 14:10 19/05/2022
Giai đoạn 2022 - 2025, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề xuất bổ sung từ 2.500 - 2.700 điểm dừng xe buýt để tăng mức độ bao phủ của hạ tầng phương tiện này.
--Quảng cáo---