Thống nhất hướng tuyến cao tốc Vân Phong – Nha Trang hơn 12.900 tỷ đồng
Địa ốc- Thúy Hằng - 11:52 26/01/2022
Cao tốc Vân Phong – Nha Trang sẽ đi qua bốn địa phương gồm Vạn Ninh, Ninh Hòa, Khánh Vĩnh và Diên Khánh.
--Quảng cáo---