Ý kiến bạn đọc

Đề xuất sử dụng chứng minh nhân dân hết năm 2024

  • Tác giả : Thu Hương
Theo dự thảo luật CCCD sửa đổi, đề xuất sử dụng chứng minh nhân dân đến hết 2024, sau đó đổi trả trong vòng 7 ngày, bỏ vân tay trên CCCD.

Theo đó, Bộ Công an đề xuất, chỉ sử dụng chứng minh nhân dân đến hết 31/12/2024, những quy định bao gồm: Cấp, đổi, cấp lại thẻ trong thời hạn 7 ngày làm việc; Bỏ vân tay trên thẻ căn cước công dân; Lược bỏ vân tay và sửa đổi thông tin số thẻ CCCD, quê quán, nơi thường trú, chữ ký của người cấp thẻ thành số định danh cá nhân, nơi đăng ký khai sinh, nơi cư trú và dòng chữ "Nơi cấp: Bộ Công an".

Bổ sung trong dự thảo có thêm, quy định về quản lý, cấp thẻ CCCD cho công dân Việt Nam dưới 14 tuổi và cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam. Việc cấp thẻ cho công dân dưới 14 tuổi sẽ thực hiện theo nhu cầu, còn đối với công dân từ đủ 14 tuổi trở lên là bắt buộc.

Bên cạnh đó, đề xuất tăng cường quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân của công dân, bao gồm việc giám sát và đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân được lưu trữ trên hệ thống quản lý CCCD.

Như vậy nếu theo đúng đề xuất đưa ra, đến năm 2025 những người vẫn sử dụng chứng minh nhân dân phải đi đổi sang CCCD trong vòng 7 ngày.

Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ vẫn nguyên hiệu lực pháp luật.

Thu Hương
Từ Khoá