Vấn đề - Sự kiện

Đề xuất bỏ vân tay ngón trỏ khi cấp CCCD

  • Tác giả : Bảo Châu
Việc lược bỏ vân tay, đặc điểm nhận dạng trên thẻ căn cước công dân (CCCD) để bảo đảm tính riêng tư cho công dân trong quá trình sử dụng thẻ CCCD.

Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Luật CCCD (sửa đổi), trong đó đề cập đến việc lược bỏ vân tay của ngón trỏ trái, ngón trỏ phải và đặc điểm nhận dạng phía sau thẻ CCCD. Có ý kiến băn khoăn việc này có gây khó khăn, bất cập trong công tác quản lý công dân hay không? Khi bỏ các dữ liệu trên, chúng ta sẽ quản lý công dân như thế nào?

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Công an lý giải rằng, những thông tin về vân tay, đặc điểm nhận dạng không được thể hiện trên bề mặt thẻ CCCD, tuy nhiên vẫn sẽ được quản lý trong bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa của thẻ CCCD (chip điện tử). Việc lược bỏ vân tay, đặc điểm nhận dạng trên thẻ CCCD để bảo đảm tính riêng tư cho công dân trong quá trình sử dụng thẻ CCCD. Đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có thể khai thác thông tin trong chip điện tử thông qua các phương tiện nghiệp vụ, không phát sinh vướng mắc.

Bảo Châu