• dat nong nghiep

Phân bón sinh học từ vi khuẩn lam, giải pháp khắc phục suy thoái, bạc màu đất
Thái Bằng - 14:12 21/05/2022
Các nhà khoa học từ Đại học Flinders đang nghiên cứu phát triển phân bón nitơ hữu cơ để trả lại nitơ cho đất mà không cần sử dụng phân bón hóa chất.
--Quảng cáo---