• dao kiếm

Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, phát hiện việc mua bán nhà ở xã hội không đúng đối tượng
Hoàng Hà - 15:10 08/06/2022
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành chuyên đề "Giải pháp đẩy mạnh công tác quản lý, sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021- 2025".
--Quảng cáo---