• Dạng thức đề thi vào các trường đại học

Dạng thức đề thi vào các trường đại học, học viện công an năm 2022
Nguyên Khôi - 20:06 08/04/2022
Bộ Công an vừa ban hành quyết định về dạng thức đề thi đánh giá tuyển sinh vào các học viện, trường đại học chính quy của Bộ Công an năm 2022.
--Quảng cáo---