• đăng ký xét tuyển

Thí sinh cần lưu ý gì khi đăng ký xét tuyển trực tuyến?
Thanh Tuyền - 12:14 14/05/2021
Sau khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến, thí sinh cần thoát khỏi hệ thống và đăng nhập lại để kiểm tra, in thông tin đăng ký xét tuyển.
--Quảng cáo---