Dữ liệu y khoa

Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm mùa dịch Covid-19

  • Tác giả : Thúy Nga
(khoahocdoisong.vn) - TS.BS Nguyễn Thanh Hà, Trưởng khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Bệnh viện Phổi T.Ư cho biết, để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tránh lây nhiễm Covid-19, người dân cần tuân thủ các nguyên tắc.

<div> <p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c nguy&ecirc;n tắc cần tu&acirc;n thủ </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>Khi đi mua thực phẩm:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">- Sử dụng găng tay, khẩu trang.</p> <p style="text-align: justify;">- Kh&ocirc;ng mua thịt bị &ocirc;i, hỏng.</p> <p style="text-align: justify;">- Tr&aacute;nh xa khu vực chứa chất thải v&agrave; nước thải trong chợ.</p> <p style="text-align: justify;">- Tuyệt đối kh&ocirc;ng tiếp x&uacute;c, sử dụng thịt động vật chết do bệnh v&igrave; đ&acirc;y l&agrave; nguồn g&acirc;y bệnh nguy hiểm.</p> <p style="text-align: justify;">- Rửa tay sạch bằng x&agrave; ph&ograve;ng hoặc c&aacute;c dung dịch s&aacute;t khuẩn ngay sau khi tiếp x&uacute;c với gia s&uacute;c, gia cầm v&agrave; c&aacute;c loại thịt sống để tr&aacute;nh mang mầm bệnh về nh&agrave;.</p> <p style="text-align: justify;"><em><strong>Khi chế biến thực phẩm tại nh&agrave;:</strong></em></p> <p style="text-align: justify;">- Sử dụng tạp dề, găng tay, khẩu trang.</p> <p style="text-align: justify;">- Sử dụng dao v&agrave; thớt ri&ecirc;ng khi nấu ăn để tr&aacute;nh l&acirc;y ch&eacute;o từ thực phẩm sống v&agrave;o đồ ăn ch&iacute;n.</p> <p style="text-align: justify;">- Rửa tay bằng x&agrave; ph&ograve;ng v&agrave; nước sạch để loại bỏ mầm bệnh sau khi tiếp x&uacute;c với thực phẩm sống hoặc trước khi tiếp x&uacute;c với thực phẩm ch&iacute;n.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>Ăn uống đảm bảo vệ sinh:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">- Lu&ocirc;n ăn ch&iacute;n, uống s&ocirc;i để hạn chế nguy cơ l&acirc;y truyền bệnh qua thực phẩm.</p> <p style="text-align: justify;">- Kh&ocirc;ng sử dụng đũa, th&igrave;a c&aacute; nh&acirc;n để lấy c&aacute;c m&oacute;n ăn d&ugrave;ng chung nhằm hạn chế nguy cơ l&acirc;y nhiễm virus, vi khuẩn qua đường ăn uống. Tr&ecirc;n m&acirc;m hay b&agrave;n ăn, phải c&oacute; th&igrave;a/đũa để lấy thức ăn v&agrave;o b&aacute;t ri&ecirc;ng, sau đ&oacute; mới sử dụng th&igrave;a, đũa c&aacute; nh&acirc;n để thưởng thức m&oacute;n ăn của m&igrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;">- Kh&ocirc;ng uống chung ly/cốc/ch&eacute;n nước với người kh&aacute;c.</p> <p style="text-align: justify;"><em><strong>Một số nguy&ecirc;n tắc vệ sinh kh&aacute;c:</strong></em></p> <p style="text-align: justify;"><em>- Kh&ocirc;ng d&ugrave;ng chung đồ d&ugrave;ng c&aacute; nh&acirc;n:</em>&nbsp;V&iacute; dụ như khăn mặt, b&agrave;n chải đ&aacute;nh răng, cốc uống nước. Giặt khăn thường xuy&ecirc;n v&agrave; giữ cho khăn lu&ocirc;n kh&ocirc;, sạch. Kh&ocirc;ng treo khăn mặt, khăn tắm ẩm ướt trong nh&agrave; tắm.</p> <p style="text-align: justify;"><em>- Tr&aacute;nh để tay tiếp x&uacute;c với mặt, mắt, mũi, miệng:</em><strong> </strong>Trong thời gian c&ograve;n dịch bệnh n&ecirc;n hạn chế bắt tay hoặc &ocirc;m người kh&aacute;c. N&ecirc;n d&ugrave;ng khăn giấy sạch khi dụi mắt hoặc lau vết bẩn. Rửa tay đ&uacute;ng c&aacute;ch với x&agrave; ph&ograve;ng v&agrave; nước ấm, hoặc d&ugrave;ng nước rửa tay kh&ocirc; trước khi đeo găng tay.</p> </div> <p style="text-align: justify;"><em>Cẩn thận khi chạm v&agrave;o c&aacute;c đồ vật: </em>N&ecirc;n ch&uacute; &yacute; c&aacute;c vật dụng, hoặc c&aacute;c vị tr&iacute; hay được mọi người thường xuy&ecirc;n tiếp x&uacute;c, sử dụng ở nơi c&ocirc;ng cộng như tay nắm cửa, tay vịn cầu thang hay bất kỳ đồ vật n&agrave;o c&oacute; bề mặt tiếp x&uacute;c với tay. V&igrave; thế, n&ecirc;n đeo găng tay khi đến c&aacute;c nơi c&ocirc;ng cộng như si&ecirc;u thị, c&ocirc;ng vi&ecirc;n. Rửa tay ngay sau khi sử dụng nh&agrave; vệ sinh c&ocirc;ng cộng; sau khi rửa tay, tr&aacute;nh tiếp x&uacute;c v&agrave;o kho&aacute; v&ograve;i nước, tay nắm cửa (c&oacute; thể l&oacute;t tay bằng một chiếc khăn giấy sạch để kho&aacute; v&ograve;i nước, hoặc để đ&oacute;ng/mở cửa, sau đ&oacute; vứt khăn v&agrave;o th&ugrave;ng r&aacute;c). Tại gia đ&igrave;nh,&nbsp;ch&uacute; &yacute; giữ g&igrave;n vệ sinh c&aacute;c vật dụng như b&agrave;n ph&iacute;m m&aacute;y t&iacute;nh, điện thoại để b&agrave;n, điện thoại di động, đồ chơi, laptop&hellip;&nbsp;h&atilde;y lau sạch c&aacute;c vật dụng n&agrave;y thường xuy&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;"><img src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/06/an-toan-thuc-pham-covid-4-8.png" /></p> <p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đảm bảo ph&ograve;ng chống dịch </strong></p> <p style="text-align: justify;">PGS.TS Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An to&agrave;n thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, để bảo đảm an to&agrave;n thực phẩm (ATTP) ph&ograve;ng chống dịch Covid-19 đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể, nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn, căng tin ăn uống) cần thực hiện đầy đủ v&agrave; nghi&ecirc;m t&uacute;c c&aacute;c y&ecirc;u cầu về điều kiện ATTP:</p> <p style="text-align: justify;">- Người chế biến thức ăn, phục vụ ăn uống phải đeo khẩu trang khi chế biến, tiếp x&uacute;c trực tiếp với thức ăn; giữ khoảng c&aacute;ch tiếp x&uacute;c giữa nh&acirc;n vi&ecirc;n chế biến, phục vụ v&agrave; người sử dụng thực phẩm theo hướng dẫn của Bộ Y tế; những người c&oacute; &iacute;t nhất một trong c&aacute;c triệu chứng ho, sốt, kh&oacute; thở kh&ocirc;ng được bố tr&iacute; l&agrave;m việc tại cơ sở.</p> <p style="text-align: justify;">- Khu vực chế biến thức ăn phải c&oacute; nơi rửa tay, đủ nước sạch v&agrave; x&agrave; ph&ograve;ng để rửa tay v&agrave; c&oacute; thể trang bị th&ecirc;m dung dịch khử khuẩn b&agrave;n tay cho người sơ chế, chế biến thực phẩm.</p> <p style="text-align: justify;">- Đối với c&aacute;c suất ăn sẵn, thực phẩm chuyển đi phải được bao g&oacute;i trong hộp/t&uacute;i k&iacute;n, an to&agrave;n v&agrave; bảo quản theo quy định trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh vận chuyển.</p> <p style="text-align: justify;">- Khu vực ăn uống phải c&oacute; nơi rửa tay, c&oacute; đủ nước sạch v&agrave; x&agrave; ph&ograve;ng để rửa tay sạch v&agrave; c&oacute; thể trang bị th&ecirc;m dung dịch khử khuẩn b&agrave;n tay; đảm bảo sạch sẽ, tho&aacute;ng m&aacute;t, đủ b&agrave;n ghế v&agrave; bố tr&iacute; khoảng c&aacute;ch giữa những người ăn uống; c&oacute; đủ dụng cụ ăn uống bảo đảm ri&ecirc;ng biệt cho từng người ăn uống v&agrave; được vệ sinh sạch sẽ, khử khuẩn trước v&agrave; sau khi sử dụng. C&oacute; đủ th&ugrave;ng đựng r&aacute;c thải, c&oacute; nắp đậy v&agrave; c&oacute; l&oacute;t t&uacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">- Đối với bếp ăn tập thể ở khu c&ocirc;ng nghiệp, chế xuất, doanh trại c&aacute;c đơn vị, bệnh viện, cơ sở gi&aacute;o dục, trường học c&oacute; đ&ocirc;ng người ăn uống cần bố tr&iacute; ăn theo nhiều ca để bảo đảm khoảng c&aacute;ch giữa những người ăn uống.</p> <p style="text-align: justify;">- Đối với người ăn uống, y&ecirc;u cầu phải rửa tay sạch bằng x&agrave; ph&ograve;ng, sử dụng dung dịch khử khuẩn b&agrave;n tay trước v&agrave; sau khi ăn uống; giữ vệ sinh, hạn chế di chuyển, kh&ocirc;ng n&oacute;i to, cười đ&ugrave;a trong khi ăn uống.</p> <p style="text-align: justify;">- Thực hiện lưu mẫu thức ăn theo quy định...</p>

Thúy Nga