Trong nước

Đắk Nông: Tập trung cấp tài khoản định danh điện tử vào ngày nghỉ

  • Tác giả : tuấn sơn
Công an Đắk Nông tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, đã và đang huy động mọi nguồn lực, trang thiết bị ngày, đêm, kể cả ngày nghỉ cuối tuần để tập trung cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử cho người dân.

Mặc dù phải tăng ca, làm việc thêm giờ vào ngày nghỉ cuối tuần và cả vào ban đêm; thời tiết không thuận lợi, nắng, mưa thất thường, số lượng công việc nhiều, nhưng mỗi cán bộ, chiến sĩ làm việc tại đây vẫn miệt mài, tận tình hướng dẫn người dân thực hiện đầy đủ các thao tác, thủ tục cấp căn cước công dân và định danh điện tử một cách nhanh chóng, chính xác và thuận tiện nhất.

Đại diện Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an các huyện, thành phố cho biết thêm, song song với việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chíp, làm sạch dữ liệu dân cư, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính Công an tỉnh và lực lượng Công an cơ sở khắc phục khó khăn, tranh thủ tối đa thời gian, trực tiếp xuống tận cơ sở, các khu dân cư và nhà dân vừa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao thức cho người dân và triển khai thu nhận thông tin, làm thủ tục cấp căn cước công dân và định danh điện tử cho công dân, tích hợp các thông tin cá nhân như thẻ bảo hiểm xã hội, đăng ký xe, giấy phép lái xe... vào tài khoản định danh điện tử với phương châm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

Lực lượng Công an cơ sở tuyên tuyền, hướng dẫn người dân kích hoạt mã định danh điện tử.

Lực lượng Công an cơ sở tuyên tuyền, hướng dẫn người dân kích hoạt mã định danh điện tử.

Mặc dù phải tăng ca, làm việc thêm giờ vào ngày nghỉ cuối tuần và cả vào ban đêm; thời tiết không thuận lợi, nắng, mưa thất thường, số lượng công việc nhiều, nhưng mỗi cán bộ, chiến sĩ làm việc tại đây vẫn miệt mài, tận tình hướng dẫn người dân thực hiện đầy đủ các thao tác, thủ tục cấp căn cước công dân và định danh điện tử một cách nhanh chóng, chính xác và thuận tiện nhất.

Đại diện Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an các huyện, thành phố cho biết thêm, song song với việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chíp, làm sạch dữ liệu dân cư, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính Công an tỉnh và lực lượng Công an cơ sở khắc phục khó khăn, tranh thủ tối đa thời gian, trực tiếp xuống tận cơ sở, các khu dân cư và nhà dân vừa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao thức cho người dân và triển khai thu nhận thông tin, làm thủ tục cấp căn cước công dân và định danh điện tử cho công dân, tích hợp các thông tin cá nhân như thẻ bảo hiểm xã hội, đăng ký xe, giấy phép lái xe... vào tài khoản định danh điện tử với phương châm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.Đồng thời hỗ trợ để đảm bảo tối đa công dân đủ điều kiện đăng ký tài khoản định danh điện tử. Tạo mọi điều kiện để công dân được thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử thuận lợi, không phải đi lại nhiều lần. Từ đó để các cơ quan, tổ chức và mọi tầng lớp Nhân dân có nhận thức tích cực, đồng thuận, phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác cấp Căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử.

Lực lượng Công an các huyện, thành phố nỗ lực ngày đêm cấp CCCD và mã định danh điện tử cho người dân.

Lực lượng Công an các huyện, thành phố nỗ lực ngày đêm cấp CCCD và mã định danh điện tử cho người dân.

Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp chỉ đạo phát huy hiệu quả vai trò của Tổ công tác Đề án 06/CP các cấp, nhất là Tổ công tác Đề án 06/CP ở cơ sở tích cực nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc hỗ trợ lực lượng Công an rà soát, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID theo Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 quy định về định danh và xác thực điện tử, thu nhận hồ sơ tài khoản định danh điện tử cho toàn bộ công dân đủ điều kiện chưa được cấp trên địa bàn...

Với tinh thần quyết tâm cao, làm việc không kể ngày đêm, trong 2 ngày nghỉ vừa qua (ngày 10 và 11 tháng 12 năm 2022), lực lượng Công an toàn tỉnh đã thu nhận được gần 500 hồ sơ cấp căn cước công dân, kích hoạt gần 3000 tài khoản định danh điện tử và cấp tài khoản định danh điện tử cho gần 18 ngàn trường hợp mức độ 1, mức độ 2./.

tuấn sơn