• đại biểu Quôc hội

Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội, phê chuẩn cách chức Bộ trưởng với ông Nguyễn Thanh Long
Hoàng Thiên - 12:50 07/06/2022
Có 473 đại biểu (bằng 94,79% tổng số ĐBQH) tán thành bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khoá XV với ông Nguyễn Thanh Long; và 6 đại biểu không tán thành (bằng 1,20% tổng số ĐBQH).
--Quảng cáo---