NHÌN THẲNG

Đã tặng cho nhà có đòi lại được không?

  • Tác giả : ThS.Luật sư Trần Kim Thọ
Hợp đồng tặng cho động sản có hiệu lực kể từ thời điểm bên được tặng cho nhận tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Hỏi: Vợ chồng tôi sang tên cho con trai nhà đất trước khi cháu lấy vợ. Giờ mâu thuẫn trong gia đình tăng cao, con trai và con dâu muốn đuổi chúng tôi ra khỏi nhà. Xin hỏi, chúng tôi có thể lấy lại nhà để ở không?

Đỗ Phương Hà (Hà Nội)

Đã tặng cho nhà có đòi lại được không? ảnh 1

Đã tặng cho nhà có đòi lại được không?

Trả lời: Theo điều 458 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về tài sản tặng cho là động sản:

1. Hợp đồng tặng cho động sản có hiệu lực kể từ thời điểm bên được tặng cho nhận tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Đối với động sản mà luật có quy định đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký."

Như vậy, đối chiếu quy định pháp luật, con bạn cũng có quyền cho phép ai ở, hoặc đuổi ra khỏi nhà nếu muốn. Trong trường hợp này, nếu xảy ra sự việc con bạn bất hiếu, vô đạo đuổi bố mẹ ra khỏi nhà thì pháp luật Việt Nam cũng không có quy định nào để vợ chồng bạn có thể đòi lại nhà. Trừ khi trong hợp đồng tặng cho bạn quy định điều kiện hợp đồng là được hủy bỏ hợp đồng nếu con bạn bất hiếu, đuổi bạn ra khỏi nhà.

Điều 462 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về hợp đồng tặng cho có điều kiện như sau:

1. Bên tặng cho có thể yêu cầu bên được tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ trước hoặc sau khi tặng cho. Điều kiện tặng cho không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

2. Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ trước khi tặng cho, nếu bên được tặng cho đã hoàn thành nghĩa vụ mà bên tặng cho không giao tài sản thì bên tặng cho phải thanh toán nghĩa vụ mà bên được tặng cho đã thực hiện.

3. Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ sau khi tặng cho mà bên được tặng cho không thực hiện thì bên tặng cho có quyền đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại."

Theo đó, đối với hợp đồng tặng cho có điều kiện thì bên nhận tài sản có nghĩa vụ thực hiện các điều kiện được ghi trong hợp đồng tặng cho.

Trường hợp bên nhận tài sản không thực hiện các điều kiện kèm theo thì bên tặng cho tài sản có quyền đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

ThS.Luật sư Trần Kim Thọ (Giám đốc CTy Luật Phụng sự Công lý)

ThS.Luật sư Trần Kim Thọ