Địa ốc

Đã có 19 nhà đầu tư đề xuất xây lại chung cư cũ tại Hà Nội

  • Tác giả : Minh Quang
(khoahocdoisong.vn) - Tới nay, Hà Nội đã giao 19 nhà đầu tư đề xuất ý tưởng quy hoạch 30 khu chung cư cũ, trong đó đã báo cáo thành phố 19 hồ sơ ý tưởng quy hoạch xây dựng lại các khu chung cư cũ.
Hà Nội sẽ xây dựng Đề án cơ chế đặc thù cải tạo chung cư cũ.

Hà Nội sẽ xây dựng Đề án cơ chế đặc thù cải tạo chung cư cũ.

Theo Báo cáo của TP Hà Nội, trong giai đoạn 2016 - 2020 Hà Nội tiếp tục chú trọng phát triển đô thị theo hướng bền vững, đô thị thông minh đồng thời với việc cải tạo, chỉnh trang đô thị cũ, khu vực phố cổ.

Thống kê cho thấy, thành phố đã hoàn thành cải tạo một số nhà chung cư cũ như khu: C1 Thành Công, B6 Giảng Võ, KTT TƯ Đảng tại 44 ngõ 260 Đội Cấn; đang triển khai thủ tục cải tạo 14 dự án; tiến hành 05 đợt kiểm định, đánh giá phân loại được 378 nhà chung cư cũ.

Đặc biệt, đã giao 19 nhà đầu tư đề xuất ý tưởng quy hoạch 30 khu chung cư cũ, trong đó đã báo cáo thành phố 19 hồ sơ ý tưởng quy hoạch xây dựng lại các khu chung cư cũ.

Được biết, để cải tạo, xây dựng mới các khu chung cư cũ, thành phố đang tiếp tục đẩy nhanh việc tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết các khu chung cư cũ trên địa bàn; nghiên cứu định hướng giải pháp quy hoạch theo khu chung cư cũ, nhóm chung cư cũ và các chung cư cũ độc lập nhằm phát huy tối đa giá trị quỹ đất, khai thác hiệu quả kinh tế và tính khả thi dự án. Bên cạnh đó, thành phố cũng giao cơ quan chức năng lập kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát, kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các chung cư cũ.

Tiếp tục thực hiện đẩy nhanh tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 các khu chung cư cũ trên địa bàn thành phố. Nghiên cứu định hướng giải pháp quy hoạch theo khu chung cư cũ, nhóm chung cư cũ và các chung cư cũ độc lập nhằm phát huy tối đa giá trị quỹ đất, khai thác hiệu quả kinh tế và tính khả thi dự án.

Lập kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các chung cư cũ trên địa bàn thành phố; xác định rõ niên hạn công trình, ranh giới các khu vực chung cư cũ, phân loại, phân nhóm theo quy định, tập hợp tài liệu pháp lý đánh giá cấp độ nguy hiểm tăng dần A, B, C, (cận D) và D, lập danh mục phân loại.

Chỉ tiêu giai đoạn 2021 - 2025 Hà Nội đề ra là hoàn thành xây dựng Đề án khung cơ chế chính sách đặc thù để thúc đẩy tiến độ cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ; Triển khai cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ nguy hiểm cấp D; Triển khai cải tạo, xây dựng lại 2 - 3 khu chung cư và chuẩn bị triển khai các khu còn lại. Cụ thể, 3 khu chung cư cũ được đề xuất cải tạo, xây dựng lại trong giai đoạn 2021 - 2025 là: Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh. Đây là các khu chung cư cũ có nhà nguy hiểm cấp độ D (nguy hiểm đặc biệt, có nguy cơ sụp đổ, phải di dời khẩn cấp các hộ dân).

Minh Quang