• cửa khẩu Tân Thanh

Sau hơn 1 tháng dừng hoạt động, cửa khẩu Tân Thanh đã thông quan trở lại
Thúy Hằng - 16:05 25/01/2022
Chính quyền Quảng Tây, Trung Quốc đã chính thức khôi phục thông quan tại Pò Chài, Bằng Tường, phía Việt Nam là cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn.
--Quảng cáo---