• cụ ông tung chiêu độc bắt cướp

Cụ ông “tung chiêu" tóm gọn tên cướp
T.Lương (th) - 06:30 27/11/2021
Nghe thấy tiếng tri hô, cụ ông lập tức lao tới chặn đầu tên cướp... “tung chiêu” độc khiến hắn ngã nhào xuống đường.
--Quảng cáo---