Doanh nghiệp

Công việc nào ở Việt Nam có mức lương 500 triệu đồng/tháng?

  • Tác giả : Tuấn Huy
Những vị trí có mức lương trên 500 triệu đồng/tháng (trên 21.000 USD/tháng) đều ở cấp bậc Giám đốc/ Trưởng bộ phận hoặc Giám đốc điều hành/ Tổng Giám đốc. Tất cả những vị trí này sẽ thuộc phòng Ban Giám đốc.

Báo cáo của Navigos đưa ra bảng lương chi tiết của của người lao động tại nhiều vị trí trong các ngành nghề phổ biến tại Việt Nam. Theo báo cáo, tiền lương được xác định dựa theo phòng ban, cấp bậc và nơi làm việc của người lao động.

Thông tin trong báo cáo của Navigos dựa trên phân tích phản hồi từ hơn 4,170 ứng viên tham gia khảo sát.

Mức lương của người lao động được chia ra theo mức tối thiểu và tối đa và được phân theo 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Có thể thấy, những vị trí có mức lương trên 500 triệu đồng/tháng (trên 21.000 USD/tháng) đều ở cấp bậc Giám đốc/ Trưởng bộ phận hoặc Giám đốc điều hành/ Tổng Giám đốc. Tất cả những vị trí này sẽ thuộc phòng Ban Giám đốc.

Ảnh minh họa - Ảnh:internet. ảnh 1

Ảnh minh họa - Ảnh:internet.

Những công việc ở Việt Nam có mức lương hơn 500 triệu đồng/tháng như:

Vị trí Giám đốc/ Trưởng bộ phận của ngành Bán lẻ/ Bán buôn & Chuỗi nhà hàng cũng có mức lương trên 21.000 USD. Cụ thể, ở Hà Nội, vị trí này có mức lương khoảng 5.000-21.000 USD/tháng còn ở TP. Hồ Chí Minh mức lương sẽ là 7.000-21.000 USD/tháng.

Vị trí Giám đốc điều hành/ Tổng giám đốc ngành TMĐT/ Dịch vụ trực tuyến & Công nghệ tài chính cũng có mức lương cao. Vị trí này có thu nhập khoảng 5.000-25.000 USD/tháng ở cả 2 thành phố lớn.

Vị trí có mức lương cao nhất thuộc về Giám đốc/ Trưởng bộ phận của ngành Bảo hiểm. Cụ thể, vị trí này có thể kiếm được khoảng 4.000-40.000 USD/tháng ở Hà Nội và khoảng 5.000-40.000 USD/tháng ở TP. Hồ Chí Minh.

Ảnh minh họa. Ảnh: internet. ảnh 2

Ảnh minh họa. Ảnh: internet.

Còn về mức tăng thu nhập thực tế năm 2022, theo báo cáo, gần 27% số lao động trả lời mức lương tăng từ 5% đến dưới 10%, gần 12% lượng người được hỏi cho biết mức lương của họ ở các doanh nghiệp tăng từ 10% đến dưới 15%.

Đối với phần khảo sát về kỳ vọng mức lương mà doanh nghiệp dành cho lao động trong năm 2023, tỷ lệ người mong muốn lương sẽ được tăng đều hàng năm từ 10% trở lên chiếm hơn 45,6% tổng số người được hỏi. Về các khoản phụ - trợ cấp, có 5,5% người được khảo sát kỳ vọng doanh nghiệp thêm nhiều phúc lợi từ các hoạt động tập thể, văn hóa, văn nghệ, du lịch.

Họ cũng mong muốn doanh nghiệp có thêm các trợ cấp vào các ngày lễ, nghỉ trong năm (4.70%) và có sự tăng thêm các khoản phụ cấp cơ bản (4.58%). Có thể thấy, những chính sách tác động lên thu nhập là mối quan tâm và kỳ vọng hàng đầu của người lao động./.

Bên cạnh các kỳ vọng về lương, thưởng và phúc lợi, người lao động cũng đặt thêm nhiều kỳ vọng khác vào doanh nghiệp. Điển hình như việc người lao động "Mong đợi sự an toàn từ doanh nghiệp, sự nghiệp vẫn ổn định khi có các yếu tố/ rủi ro bất ngờ xảy ra" và "Kỳ vọng văn hóa doanh nghiệp thay đổi, với môi trường cởi mở và thẳng thắn chia sẻ thông tin".

Tuấn Huy