• Công ty TNHH MTV Đỗ Hữu Vang

Hải Dương: San lấp đất trái phép, Công ty Đỗ Hữu Vang bị phạt hơn 500 triệu đồng
Thụy Bình - 07:00 08/10/2021
Tự ý sử dụng, san lấp gần 54.000m2 đất nông nghiệp khi chưa được cho thuê đất, Công ty TNHH MTV Đỗ Hữu Vang bị xử phạt hơn 500 triệu đồng.
--Quảng cáo---