• cong ty co phan phat trien nha thu duc

Xử phạt Thuduc House do chuyển nhượng chui vốn góp
Hoàng Hà - 19:24 14/04/2022
Thuduc House không công bố Biên bản họp HĐQT về chủ trương chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Song Hỷ Quốc tế trên hệ thống của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM.
--Quảng cáo---