Môi trường

Công ty Cổ phần Đồng Tả Phời - Vinacomin bị phạt 120 triệu đồng

  • Tác giả : Thanh Phong
Nguyên nhân được đưa ra do công ty đã thực hiện các hành vi đổ thải không đúng vị trí đã xác định trong thiết kế mỏ được phê duyệt.

Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Quyết định số 26/2024 xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đồng Tả Phời - Vinacomin. Công ty có địa chỉ tại số nhà 40 đường Võ Nguyên Giáp, phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Đổ thải không đúng vị trí, Công ty Cổ phần Đồng Tả Phời - Vinacomin bị phạt 120 triệu đồng.

Đổ thải không đúng vị trí, Công ty Cổ phần Đồng Tả Phời - Vinacomin bị phạt 120 triệu đồng.

Theo quyết định, Công ty Cổ phần Đồng Tả Phời đã đổ thải không đúng vị trí đã xác định trong Thiết kế mỏ được phê duyệt mà chưa được cơ quan nhà nước chấp thuận bằng văn bản.

Quy định tại điểm d khoản 3 Điều 38 Nghị định số 36/2020 ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 16 Điều 2 Nghị định số 4/2022 ngày 6/1/2022 của Chính phủ.

Công ty Cổ phần Đồng Tả Phời - Vinacomin bị xử phạt 120 triệu đồng. Ngoài ra, công ty phải đổ thải đúng vị trí đã xác định trong thiết kế mỏ được phê duyệt.

Đây là lần thứ 2 trong khoảng 1 tháng vừa qua Công ty Cổ phần Đồng Tả Phời - Vinacomin liên tiếp bị xử phạt vi phạm hành chính.

Trước đó, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 3077/2023 xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần đồng Tả Phời sau sự cố bùn thải làm ảnh hưởng hơn 100 hộ dân.

Theo UBND tỉnh Lào Cai, Công ty Cổ phần đồng Tả Phời bị phạt với số tiền 400 triệu đồng về hành vi vi phạm đối với việc gây sự cố vỡ cống thoát nước mặt của hồ thải quặng đuôi nhà máy tuyển đồng Tả Phời, xã Tả Phời, thành phố Lào Cai.

Ngoài ra, công ty cũng bị xử phạt 250 triệu đồng đối với hành vi vi phạm cung cấp không chính xác, không trung thực thông tin về kết quả hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi đi vào vận hành thử nghiệm theo quy định.

Tổng số tiền phạt đối với 2 hành vi trên Công ty Cổ phần Đồng Tả Phời - Vinacomin phải nộp 650 triệu đồng.

Thanh Phong