• công nghệ

Thiết bị số phục vụ Chính phủ điện tử: Chưa được kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin
Nhật Nam - 13:00 30/06/2022
Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin - Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Thành Phúc nhận định, an toàn thông tin (ATTT) Việt Nam trong năm 2022 phải giải quyết 6 vấn đề đặt ra trong đó có vấn đề nhiều thiết bị số phục vụ Chính phủ điện tử (CPĐT) chưa được đánh giá an toàn thông tin.
--Quảng cáo---