• con bao

Biển Đông có thể đón 2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trong tuần tới
Hữu Tôn - 07:37 04/04/2022
Khoảng từ ngày 7-8/4, có thể xuất hiện 1 áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Nam Biển Đông và 2 cơn bão ở phía Đông Philippines có khả năng đi vào Biển Đông. Đây là tình huống bất thường, có thể xuất hiện áp thấp nhiệt đới, bão sớm hơn so với quy luật hằng năm.
--Quảng cáo---