• cổ phiếu

Cổ phiếu xe điện Trung Quốc được "ưa thích" hơn Tesla
Thiên Ân - 19:00 27/06/2022
Thống kê mới từ Bloomberg cho thấy, các cổ phiếu xe điện Trung Quốc đã tăng tới hơn 64% tại Mỹ trong tháng qua, trong khi cổ phiếu Tesla chỉ tăng 17%.
--Quảng cáo---