• cơ chế dặc thù

Xây dựng cơ chế đặc thù vượt trội cho Thủ đô Hà Nội
Hoàng Hà - 08:06 06/05/2022
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
--Quảng cáo---