Bí ẩn thuyết ngũ hành thay đổi vì đại dịch Covid-19?
Chuyện lạ- TS.Vũ Thế Khanh (Tổng Giám đốc Liên hiệp UIA) - 05:30 25/01/2022
Thuyết Ngũ hành cổ điển của người xưa đã thể hiện được tính khách quan về nhận thức vũ trụ, đã đưa ra 5 phạm trù vật chất cơ bản. Tuy nhiên, sự biến đổi của thời cuộc cho thấy, thuyết Ngũ hành còn nhiều điều thiếu logic.
--Quảng cáo---