• chuyển học trực tuyến

Trường học thuộc vùng cam Hà Nội chuyển học trực tuyến hoàn toàn từ 7/3
Mai Loan - 11:01 06/03/2022
Từ ngày 7/3/2022 (thứ Hai), học sinh tại các trường thuộc 326 phường, xã có mức độ dịch cấp độ 3 thì chuyển hoàn toàn sang học trực tuyến.
--Quảng cáo---