Vusta News

Chuyển đổi số - sứ mệnh bắt buộc của các doanh nghiệp Việt Nam

  • Tác giả : PV
Ngày 7/4 tại Đà Nẵng, LHHVN; UBND TP Đà Nẵng; VCCI Đà Nẵng; Hội TĐH Việt Nam; Viện sáng tạo và Chuyển đổi số; Sở TT&TT TP. Đà Nẵng đã phối hợp tổ chức hội thảo “Chuyển đổi số và TĐH trong phát triển kinh tế số khu vực miền Trung”.

Tổng Thư ký LHHVN Nguyễn Quyết Chiến tham dự và phát biểu khai mạc hội thảo. Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình với những đổi mới từ ảnh hưởng tích cực của Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4. Trọng tâm là các công nghệ số, cùng với tự động hoá với sự trợ giúp của phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và internet vạn vật; từ đó đã xuất hiện các hình thái mới trong quản lý, vận hành, phát triển kinh tế-xã hội cũng như quản trị quốc gia.

Tổng Thư ký LHHVN Nguyễn Quyết Chiến phát biểu khai mạc hội thảo.

Tổng Thư ký LHHVN Nguyễn Quyết Chiến phát biểu khai mạc hội thảo.

Tại hội thảo, các chủ đề, báo cáo được trình bày chính trong hội thảo bao gồm: Chương trình Top Công nghiệp 4.0 lần thứ 2 năm 2023; Chủ động thực hiện CMCN 4.0, Chuyển đổi số - Thành công và Thách thức trong triển khai của khối cơ quan quản lý nhà nước; Thách thức và tương lai trong triển khai Chuyển đổi số của Doanh nghiệp.

Cũng tại hội thảo, các chuyên gia đã trao đổi những khía cạnh khác nhau trong các sáng kiến chuyển đổi số và những thành tựu trong sản xuất thông minh, tự động hóa, góp phần vào sự phát triển kinh tế số của địa phương cũng như của quốc gia.

Nhìn chung các báo cáo, tham luận cũng như toạ đàm tại hội thảo đã phản ánh các góc nhìn khác nhau về vấn đề Chuyển đổi số và Tự động hóa trong phát triển Kinh tế số. Đồng thời, đưa ra giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế số các ngành trọng điểm của Đà Nẵng và vùng lân cận.

PV