• Chuyển đổi

Chuyển đổi số trong nông nghiệp không chỉ là ứng dụng công nghệ
Hải Đăng- Quỳnh Hương - 07:00 25/06/2022
Chuyển đổi số trong nông nghiệp không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà còn giúp các nhà nông, các doanh nghiệp tiếp cận, cập nhật tri thức mới, cách làm mới, hoà nhịp xu thế phát triển.
--Quảng cáo---