• chuột túi đánh chó săn

Chuột túi tung "độc chiêu" khiến chó săn kinh hãi
An Phúc - 20:50 26/11/2021
Khi bị chó săn truy đuổi, chuột túi đã dẫn dụ đàn chó săn đến một đầm nước và tung "độc chiêu" của mình, khiến bầy chó săn phải bỏ chạy trong sự kinh hãi.
--Quảng cáo---