• chuot

Coronavirus mới được phát hiện ở loài gặm nhấm
Thái Bằng - 07:06 09/06/2022
Các nhà nghiên cứu từ Trung tâm Khoa học Động vật thuộc Đại học Uppsala Thụy Điển, đã xác định được một loại coronavirus mới trong vật chủ là chuột đồng hung.
--Quảng cáo---