• chức danh lãnh đạo chủ chốt

Quy định bốn chức danh, chức vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ chốt
Hoàng Hà - 17:07 22/05/2022
Nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo chủ chốt bao gồm: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội.
--Quảng cáo---