• Chưa điều chỉnh

Chính phủ chỉ đạo chưa điều chỉnh tăng giá điện
Hoàng Hà - 07:46 19/07/2022
Với mặt hàng điện Chính phủ yêu cầu trước mắt trong thời gian tới xem xét chưa điều chỉnh tăng, tuy nhiên cần tiết kiệm chi phí, kiểm soát, tính toán, xử lý những tồn tại liên quan đến chi phí để giữ ổn định giá điện.
  • Chưa điều chỉnh thời gian kết thúc năm học 2020-2021
    pv - 08:28 03/03/2021
    Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin, ngày 2-3, có 61 tỉnh, thành phố đã cho học sinh đến trường học. Với thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương, mặc dù học sinh đang nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19, song các địa phương vẫn duy trì tốt việc dạy học trực tuyến.
--Quảng cáo---