Khoa học & Công nghệ

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng gửi thư chúc mừng Ngày KH&CN Việt Nam

  • Tác giả : T.T
(khoahocdoisong.vn) - Nhân dịp chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam (18/5), TSKH Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã gửi thư chúc mừng các hội thành viên, các đơn vị trực thuộc, các nhà khoa học, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc VUSTA.
Lễ ký kết hợp tác giữa VUSTA với Bộ KH&CN.

Lễ ký kết hợp tác giữa VUSTA với Bộ KH&CN.

Nội dung bức thư như sau: “Ngày 18/5 hằng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam đã được quy định tại Luật KH&CN năm 2013. Nhân dịp này, thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) tôi xin gửi tới các Hội thành viên, các đơn vị trực thuộc, các nhà khoa học, các cán bộ công chức, viên chức, người lao động và hơn 3,7 triệu hội viên thuộc hệ thống LHHVN lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Với vai trò và vị trí là tổ chức Chính trị - Xã hội của đội ngũ trí thức Việt Nam do Đảng lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ được giao, LHHVN đã có nhiều đóng góp to lớn thực hiện sứ mệnh cao cả là tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức nước nhà, góp phần đưa KH&CN trở thành động lực của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Hội Phổ biến Khoa học và  Kỹ thuật Việt Nam (18/5/1963), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Các cô, các chú phải ra sức đem hiểu biết khoa học, kỹ thuật của mình truyền bá rộng rãi trong nhân dân lao động, dể nhân dân đẩy mạnh thi đua sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ. Có như vậy nước mới giàu, dân mới mạnh và đời sống của nhân dân mới được cải thiện về mọi mặt”.

Luôn nhớ lời dạy của Bác kính yêu, phát huy truyền thống vẻ vang rất đáng tự hào của đội ngũ trí thức Việt Nam, LHHVN đang cố gắng hết sức mình đưa nhanh Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội VIII của LHHVN vào cuộc sống.
Với khí thế Ngày hội 18/5, tôi xin chúc các nhà khoa học, cán  bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể hội viên sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng”.

Trước đó, VUSTA vừa ký kết văn bản hợp tác với Bộ KH&CN giai đoạn 2021 - 2030. Về nội dung hợp tác, TSKH Phan Xuân Dũng cho biết, hai đơn vị sẽ tăng cường cơ chế trao đổi thông tin, trong đó lãnh đạo hai cơ quan giao việc cụ thể cho từng bộ phận chuyên môn để chương trình phối hợp thực hiện có hiệu quả hơn.

Nội dung hợp tác gồm: Tích cực thực hiện các chủ trương, biện pháp của Đảng, Nhà nước và Bộ KH&CN về tập hợp, đoàn kết, phát huy vai trò của trí thức Việt Nam ở trong và ngoài nước cống hiến tài năng, trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia. Triển khai thực hiện Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/2/2014 về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của VUSTA; tổ chức có hiệu quả Diễn đàn trí thức Việt Nam; tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức khi tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Đẩy mạnh triển khai Điều 48, Luật KH&CN 2013 quy định về hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức KH&CN; định kỳ tổ chức các giải thưởng sáng tạo KH&CN, hội thi sáng tạo kỹ thuật hằng năm; tuyên truyền, vận động, tôn vinh trí thức tiêu biểu, các nhà sáng chế không chuyên nhằm khuyến khích nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Huy động đội ngũ trí thức KH&CN tích cực thực hiện, tham gia hoạt động ứng dụng, chuyển giao kết quả từ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Bộ KH&CN quản lý, chủ trì; hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; hoạt động khởi nghiệp từ kết quả đổi mới sáng tạo...

Với vai trò cơ quan chủ trì xây dựng, đề xuất dự toán ngân sách nhà nước cho KH&CN hàng năm theo quy định tại Khoản 1 Điều 51 Luật KH&CN năm 2013, Bộ KH&CN đề xuất bố trí kinh phí tương xứng với vai trò và nhiệm vụ ngày càng tăng của VUSTA.    

T.T