Khoa học & Công nghệ

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng: Doanh nghiệp chuyển đổi số để thích nghi, bứt phá

  • Tác giả : Vũ Anh (ghi)
(khoahocdoisong.vn) - “Doanh nghiệp sớm triển khai chuyển đổi số sẽ có sức chống chịu tốt hơn, sẵn sàng thích nghi sống chung với dịch Covid-19 và tận dụng cơ hội để bứt phá”, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) khẳng định.
phan-xuan-dung.jpg
TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Ảnh: Trần Hải

Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước. Chủ tịch nhận định thế nào về bức tranh chuyển đổi số hiện nay?

Để thích ứng với tình hình mới và tận dụng mọi cơ hội đã đến và sẽ đến, ngày 27/9/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó nhấn mạnh yêu cầu cấp bách để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Trên cơ sở đó, ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2030.

Nếu nói rằng năm 2020 là năm bản lề quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước, đánh dấu Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, thì năm 2021, nhất là khi đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hơn, chuyển đổi số thực sự trở thành một xu thế tất yếu mà chúng ta cần phải thực hiện. Theo đó, cần phải được triển khai sâu rộng bao trùm lên tất cả các ngành, các lĩnh vực kinh tế - xã hội nhằm góp phần tăng năng suất lao động, chuyển đổi mô hình hoạt động, kinh doanh theo hướng đổi mới sáng tạo, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của mọi tổ chức, mọi doanh nghiệp, nói rộng ra là của cả quốc gia và dân tộc.

Là người đứng đầu tổ chức tập hợp trí thức khoa học và công nghệ, VUSTA tham gia như thế nào vào chương trình chuyển đổi số quốc gia và đến gần hơn các doanh nghiệp?

Trên tinh thần chỉ đạo của Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị toàn quốc Đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vào ngày 15/9/2021 vừa qua, Đảng đoàn và Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII nhận thấy: Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam phải chủ động, tích cực hơn nữa để góp phần phát triển KH&CN lên tầm cao mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút trọng dụng nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng các thành tựu mới nhất về KH&CN, những công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, nhất là thành tựu KH&CN của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mang lại; tạo động lực mới, phát triển nhanh và bền vững đất nước, làm cho KH&CN thực sự trở thành động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; phối hợp các bộ/ban/ngành, doanh nghiệp và địa phương tổ chức thực hiện tốt Chương trình chuyển đối số quốc gia, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh, quốc phòng; trước mặt là vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19.

Doanh nghiệp được cho là vượt bão Covid-19 thành công nhờ thức thời thực hiện chuyển đổi s?

Thực tế là vậy! Doanh nghiệp nào sớm triển khai chuyển đổi số, doanh nghiệp nào biết dựa vào sức mạnh của KH&CN thì doanh nghiệp đó có sức chống chịu tốt hơn, thích nghi tốt hơn với dịch Covid-19 và tận dụng cơ hội để bứt phá.

Quá trình thay đổi từ mô hình doanh nghiệp quản lý truyền thống sang doanh nghiệp số, Chính phủ số bằng cách áp dụng công nghệ mới như: Dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud)… đã thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa quản lý tại các cơ quan, tổ chức.

Chẳng hạn, việc triển khai chuyển đổi số kịp thời đã giúp Nhà máy Nestlé Bông Sen ứng phó dịch và tiếp tục phát triển tốt, bảo đảm chuỗi cung ứng vận hành suôn sẻ, nâng cao chất lượng sản phẩm và chất lượng trải nghiệm cho người tiêu dùng; Công ty Cổ phần Traphaco đã chủ động chuyển đổi số, đầu tư công nghệ dược phẩm hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, sử dụng rô bốt trong sản xuất tạo lợi thế dẫn đầu về Pharma 4.0; rồi Tập đoàn TH True Milk, Vinamilk... rất tích cực chuyển đổi quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng trên cơ sở của công nghệ mới, hiện đại; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bán hàng…

Theo báo cáo 6 tháng đầu năm năm 2021, Traphaco tăng trưởng 22% về doanh thu và 38% về lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ.

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất và mong các doanh nhân luôn khỏe mạnh, bình an để xây dựng một nền kinh tế vững vàng và thịnh vượng cho đất nước.

Xin trân trọng cảm ơn những trao đổi của Chủ tịch!

Vũ Anh (ghi)