• chống dich

Thành lập đoàn giám sát về sử dụng nguồn lực chống dịch COVID-19
Quốc Trọng - 13:18 14/06/2022
Sáng 14/6, 469/475 đại biểu (chiếm 94,18% tổng số đại biểu Quốc hội) đã tán thành thành lập Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”.
--Quảng cáo---