• chính sách đặc thù

TP.HCM đề xuất tăng thêm cán bộ cho các phường, xã - thị trấn đông dân
Quốc Trọng - 17:20 10/05/2022
Đây là một trong những kiến nghị của UBND TP.HCM gửi Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54 để thành phố được tiếp tục thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù.
--Quảng cáo---