• chim di cu

Tuyến đường di cư mới của loài chim
Hằng Đỗ - 07:50 11/11/2021
Khi cái se lạnh của mùa thu tràn vào đồng cỏ của Siberia, những con chim Anthus richardi thường bắt đầu chuyến đi về phía nam đến những vĩ độ ấm hơn. Nhưng ngày càng nhiều các con chim giống như chim sơn ca này lại đang hướng về phía tây, thiết lập một tuyến đường di cư mới.
  • 6 giải pháp bảo vệ chim hoang dã, chim di cư
    Khánh Ly - 11:30 29/05/2021
    Liên minh các tổ chức hoạt động bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã, đại diện là Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên Nhiên WWF tại Việt Nam vừa gửi thư ngỏ đến Thủ tướng Chính phủ đề xuất những giải pháp bảo vệ chim hoang dã, chim di cư.
--Quảng cáo---