• Chiến lược 2020

8 năm thực hiện Chiến lược 2020: Đa dạng sinh học vẫn giảm ở 3 cấp độ
Hùng Võ - 13:05 18/08/2021
Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, mặc dù hệ thống các khu bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam đã được củng cố và mở rộng, song đa dạng sinh học vẫn tiếp tục bị suy giảm về chất lượng.
--Quảng cáo---